Motie: MER met De Kuip als volwaardig alter­natief


1 februari 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Gebiedsvisie Stadionpark,

constaterende dat

  • De milieueffecten van een (ver)nieuw(d) stadion voor voetbalclub Feyenoord in 2009 zijn onderzocht in een milieueffectrapportage (MER) en deze blijkens de Gebiedsvisie Stadionpark nog steeds als relevant worden beschouwd;
  • In voornoemde MER een mogelijk nieuw stadion op locatie Veranda-West niet is onderzocht, maar wél een renovatie van De Kuip en alternatieven die nu niet meer worden overwogen;

voorts constaterende dat

  • De door het college voorgestelde MER die samenhangt met de gebiedsvisie verschillende varianten op locatie Veranda-West met elkaar vergelijkt;

overwegende dat

  • De planMER uit 2009 én verouderde gegevens bevat én de uitkomsten niet vergelijkt met de uitkomsten van een onderzoek naar de milieueffecten van een nieuw stadion op locatie Veranda-West;

verzoekt het college

  • Een MER op te stellen waarin in ieder geval een renovatie van De Kuip wordt vergeleken met een nieuw stadion op locatie Veranda-West;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Statiegeld op alle petflessen

Lees verder

MOTIE Werkdruk bij de wijkteams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer