MOTIE Vinger aan de pols voor de oever­zwaluw


1 februari 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 januari 2018, ter bespreking van het voorstel tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening op de besluiten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het project Windpark Landtong,

constaterende dat

  • Landtong Rozenburg een kolonie oeverzwaluwen huisvest, die goed gebruik maakt van de hiervoor aangelegde steilwand;
  • Het college heeft aangegeven dat de ontwikkelaar van Windpark Landtong verantwoordelijkheid draagt voor de staat van instandhouding van de kolonie;

overwegende dat

  • De ontwikkeling van Windpark Landtong mogelijk een negatief effect heeft op de staat van instandhouding van de kolonie, zoals zal kunnen blijken uit de milieueffectrapportage die samenhangt met Windpark Landtong;

verzoekt het college

  • Er streng op toe te zien dat de kolonie oeverzwaluwen een prominente plek krijgt in de milieueffectrapportage die samenhangt met Windpark Landtong;
  • De ontwikkelaar ertoe te verplichten een nieuwe steilwand aan te leggen elders op Landtong Rozenburg als blijkt dat de staat van instandhouding van de kolonie in het geding is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Werkdruk bij de wijkteams

Lees verder

Motie: Een thuis voor gezelschapsdieren in De Evenaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer