Motie: Ambte­lijke onder­steuning college blijft gelijk


5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het aantal wethouders, de tijdsbesteding van de wethouders, alsmede het verlenen van vrijstelling van het woonplaatsvereiste aan twee (kandidaat-)wethouders,

constaterende dat

  • De coalitiepartijen in totaal tien wethouders naar voren schuiven;

overwegende dat

  • De wethouders in de komende collegeperiode relatief lichte takenpakketten hebben ten opzichte van hun voorgangers in de periode die achter ons ligt;

mede overwegende dat

  • Ambtelijke ondersteuning van wethouders is afgestemd op het takenpakket en niet op de persoonlijke werkrelatie tussen wethouders en ambtenaren;

verzoekt het college

  • Ambtelijke ondersteuning van het college in de komende collegeperiode gelijk te houden met de ambtelijke ondersteuning van het college in de afgelopen collegeperiode;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een stadscurator die het verhaal van de stad vertelt

Lees verder

Motie: Welkom, wethouder Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer