Motie: Meer­jarige aanpak leegstand


5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam',

constaterende dat

  • De coalitie voornemens is 18.000 woningen te bouwen in de aankomende collegeperiode;
  • Rotterdam veel leegstand heeft in winkelruimten en kantoorpanden;

overwegende dat

  • De echte doelstelling zou moeten zijn: 18.000 woningen te realiseren;

verzoekt het college

  • Te inventariseren waar er sprake is van langdurige leegstand in winkelruimte en kantoorpanden;
  • Met eigenaren een plan van aanpak op te stellen voor een nieuwe opvulling van het leegstaande vastgoed, met daarin afspraken over het aantal woningen dat in deze collegeperiode middels de leegstandsaanpak zal worden gerealiseerd;
  • De Raad vóór het einde van het jaar een voorstel te doen toekomen over het aantal te realiseren woningen in deze collegeperiode door een meerjarige aanpak van leegstand;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Welkom, wethouder Dierenwelzijn

Lees verder

Motie: Maak rapport business case Feyenoord City openbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer