Motie: Wat kan wel, wat kan niet


1 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Investeringskrediet verwerving paviljoens Coolsingel 191-217 en Coolsingel 207-231,

constaterende dat

  • De gemeente een vastgoedportefeuille van duizenden objecten kent, waarvan een aanzienlijk deel commercieel geëxploiteerd wordt;

overwegende dat

  • Verhuring van gemeentelijk vastgoed een rol kan spelen in het sturen op aanbod van goederen en diensten aan de Rotterdammers die maatschappelijk relevant zijn en publieke waarde toe te voegen aan de stad;
  • Rotterdammers een mening hebben over de rol die de gemeente Rotterdam zou moeten spelen in het faciliteren van bepaald aanbod;

verzoekt het college

  • In de eerstvolgende herijking van de Kadernota vastgoed een paragraaf over het verhuringsbeleid op te nemen, te weten welk aanbod van goederen en diensten in aanmerking komen voor verhuur van gemeentelijk vastgoed aan derden;
  • In de paragraaf in ieder geval een oordeel uit te spreken over de wenselijkheid van aanbod van fastfood en kansspelen aan het algemeen publiek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Energietransitie gebeurt in de haven

Lees verder

Amendement: Overal betaald parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer