Motie: Stop op stoep­par­keren


11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het initiatiefvoorstel ‘Fysiek toegankelijke stad voor iedereen’ van het lid Kockelkoren,

constaterende dat

  • Op specifieke plekken in de stad op de stoep mag worden geparkeerd;

overwegende dat

  • De stoep het domein is van voetgangers;
  • Minder validen niet voor geparkeerde auto’s op de stoep kunnen uitwijken;

verzoekt het college

  • Per ommegaande het stoepparkeren te verbieden en de ingetekende parkeervakken te verwijderen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer