MOTIE Kennis over LHBTI+ voor status­houders


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Statushouders voor de wet moeten inburgeren en daarvoor onder andere het lesonderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij volgen;

overwegende dat

  • Na afloop van het inburgeringstraject kennis van tolerantie ten aanzien van seksuele oriĆ«ntatie vaak nog ontbreekt;

verzoekt het college

  • Aanbieders van inburgeringstrajecten in Rotterdam te verplichten tot het bespreken van tolerantie ten aanzien van seksuele oriĆ«ntatie (LHBTI+) in het lesonderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer