Motie: Vergroening en urban sports in harmonie


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Urban sporters zoals longboarders en rollerskaters grif gebruik maken van het dak van de ondergrondse garage in het Museumpark, omdat deze locatie een glad en aaneensluitend onververhard oppervlak biedt zonder al te veel obstructies (‘skatestoppers’);
  • De gemeente Rotterdam deze locatie volgens het inrichtingsplan wil herinrichten met plekjes en groen en fonteinen, hetgeen betekent dat urban sports er niet meer bedreven kunnen worden;
  • Een petitie voor behoud van deze locatie in het Museumpark als plek waar urban sports kan worden bedreven reeds vijfduizend keer is ondertekend;

overwegende dat

  • Vergroening van de buitenruimte prima hand in hand kan gaan met goed gebruik van de openbare ruimte door urban sporters, door aanplant zo in te richten dat de ergonomische kwaliteit voor skaters en boarders niet verloren gaat;
  • De schijnbare patstelling tussen vergroening en urban sports in het Museumpark haaks staat op de wens van het college deze vorm van sportieve bedrijvigheid te stimuleren, zoals blijkt uit de ‘Beleidsnotitie urban sports’ van de wethouder verantwoordelijk voor sport;
  • De Rotterdamse binnenstad geen alternatieve locaties kent waar specifieke urban sports kunnen worden bedreven;

verzoekt het college

  • Het huidige inrichtingsplan voor het dak van de garage in het Museumpark te herzien;
  • De aanplant van nieuw groen op het dak van de garage in het Museum zo in te richten dat urban sporters nog steeds hun sportieve bezigheden kunnen bedrijven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Noodtoestand voor het klimaat

Lees verder

Motie: Second Opinion voorwaarde 9.4 door Hypercube

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer