Motie: Second Opinion voor­waarde 9.4 door Hypercube


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Toets Position Paper Feyenoord City,

constaterende dat

  • Adviesbureau Deloitte er in de invulling van haar opdracht verstrekt door de gemeenteraad voor heeft gekozen de aannames onderliggend aan de business case van Feyenoord City niet te toetsen op haalbaarheid, maar te berusten in het oordeel van de opstellers van de business case;
  • Zij tevens geen oordeel heeft kunnen of willen vellen over invulling van voorwaarde 9.4 uit de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyeoord City, ook wel Position Paper genoemd;

overwegende dat

  • Het rendement voor de gemeente Rotterdam uit haar deelneming in Stadion Feijenoord N.V. voor het grootste deel volgt uit de prestaties op het veld, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de vergoeding die de voetbalclub krijgt door haar wedstrijden in het nieuwe stadion te spelen;
  • Het adviesbureau Hypercube gespecialiseerd is in het berekenen van deze interactie tussen de kwaliteit van sportbedrijven en de inkomsten die te verwachten zijn als gevolg van investeringen in de bedrijfsvoering;

verzoekt het college

  • Een opdracht te verstrekken aan het bureau Hypercube om voorwaarde 9.4 opnieuw te toetsen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vergroening en urban sports in harmonie

Lees verder

Amendement: Salariëring op basis van de Wet normering topinkomens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer