Motie: Slecht­weer­opvang


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het debat over ‘Dakloosheid; Recht op rust’,

constaterende dat

  • Er winteropvang is, aanvullende nachtopvang voor dak- en thuisloze Rotterdammers die alleen open gaat als het ’s nachts vriest;

overwegende dat

  • De gemeente winteropvang regelt omwille van humane redenen, aangezien een temperatuur onder nul gevaarlijk is voor de doelgroep die zich op straat begeeft;
  • Er veel andere weertypen zijn die eenzelfde gevaar met zich meedragen als vorst, zoals windkracht vanaf een bepaalde schaal of heftige neerslag;

verzoekt het college

  • De winteropvang uit te breiden naar een slechtweeropvang en daartoe ook andere weertypen in overweging te nemen die nopen tot opening van deze aanvullende voorziening voor nachtopvang;
  • Daartoe nieuwe weertypen aan te wijzen en te objectiveren, als grenswaarde voor opening;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Vergeet niet meneer, ook ik heb last van slecht weer

Lees verder

Amendement: Grond voor grond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer