MOTIE Verbeterd toezicht opruim­plicht glas op het fietspad


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Fietsplan Rotterdam 2016,

constaterende dat

  • Er rond uitspanningen, na een gezellige avond met drinkgelag tot in de vroege uurtjes, vaak glas op straat ligt;
  • Uitbaters in de horeca een opruimplicht hebben ten aanzien van straatafval dat ontstaat of wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten;

mede constaterende dat

  • Uitbaters glas nog te vaak over het hoofd zien, hier onverschillig tegenover staan of niet beseffen wat de gevolgen ervan zijn;

overwegende dat

  • Glas lekke banden veroorzaakt;

verzoekt het college

  • Verbeterd toezicht in te stellen op de opruimplicht van uitbaters in de horeca ten aanzien van glas op straat, als direct gevolg van de bedrijfsactiviteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Uitbreiding pilot LED-verlichting fietspad Havenspoorpad

Lees verder

MOTIE Clausule in contracten voor bijstelling inkomen topambtenaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer