MOTIE Clausule in contracten voor bijstelling inkomen topamb­tenaar


23 juni 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2015,

constaterende dat

  • De Wet Normering Topinkomens regelt dat een functionaris in de publieke sector niet meer mag verdienen dan een minister;
  • De bezoldigingsnormen (lees: het ministersalaris) elk jaar wordt herzien;

overwegende dat

  • De bezoldiging van topambtenaren in dienst van de gemeente niet verandert naar gelang een wijziging van de bezoldigingsnormen;

verzoekt het college

  • In de contracten van topambtenaren een clausule op te nemen waarin het inkomen uit dienstverband daalt als de bezoldigingsnormen op basis van de Wet Normering Topinkomens bij de jaarlijkse herziening naar beneden worden bijgesteld;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Verbeterd toezicht opruimplicht glas op het fietspad

Lees verder

MOTIE Gelijke monniken, gelijke pensioenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer