MOTIE Uitbreiding pilot LED-verlichting fietspad Haven­spoorpad


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Fietsplan Rotterdam 2016,

constaterende dat

  • Sinds begin 2015 een pilot gaande is met het verlichten van het fietspad langs het Havenspoorpad door middel van LED-verlichting;

overwegende dat

  • LED-verlichting veel energiezuiniger is dan de verlichting die momenteel wordt gebruikt om fietspaden te verlichten;
  • Er veel fietspaden in de stad te vinden zijn waarbij LED-verlichting kan worden toegepast (e.g. Meerum Terwogtlaan parallel aan de Bob de Korverweg of de Plaszoom);

overwegende dat

  • Nachtdieren erbij gebaat zijn verlichting tegen te gaan dat geen enkel nut dient;

verzoekt het college

  • De pilot van het gebruik van LED-verlichting voor het verlichten van het fietspad langs het Havenspoorpad uit te breiden naar andere fietspaden in de stad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Fietssignalering op Rotterdamse pleinen

Lees verder

MOTIE Verbeterd toezicht opruimplicht glas op het fietspad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer