Motie: Van Aers­senlaan naar dertig kilometer per uur


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het debat over Verkeersexperimenten,

constaterende dat

  • De verkeersexperimenten tot veranderende verkeerscirculatie leidt, waarbij het verkeer op de Van Aerssenlaan in Blijdorp navenant is toegenomen;

overwegende dat

  • De Van Aerssenlaan niet is toegerust om het toegenomen verkeer te faciliteren, met onveilige situaties en negatieve omgevingsprikkels tot gevolg;
  • Deze weg reeds vóór de verkeersexperimenten werd geconfronteerd met hardrijders en sluipverkeer;
  • Rotterdam de wens heeft uitgesproken een rijsnelheid van dertig kilometer per uur tot standaard te verheffen, waarbij herinrichting van bestaande wegen als randvoorwaarde geldt om veiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers te waarborgen;
  • Een lagere rijsnelheid voor automobilisten tot een positieve prikkel leidt om voor ander vervoer te kiezen, als de geanticipeerde voordelen van autogebruik – zoals reistijdswinst - uitblijven;

verzoekt het college

  • Inzichtelijk te maken welke kosten gepaard gaan met herinrichting van de Van Aerssenlaan tot een weg waar een rijsnelheid van dertig kilometer per uur gaat gelden;
  • Te gaan sparen voor het noodzakelijke budget;
  • De Raad een tijdspad te doen toekomen over de stappen die moeten worden genomen te komen tot herinrichting;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Uitbreiding meldpunt voor stroomhalsband bij honden

Lees verder

Motie: Volwaardige positie huurteams in Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer