Motie: Uitzon­dering op voeder­verbod voor hen die dieren in nood helpen


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drieëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

constaterende dat

  • De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening het bijvoeren van dieren in de openbare ruimte verbiedt, het voederverbod;
  • Het college op basis van het als nieuw voorgestelde artikel 2:60a (lid 2 sub b) categorieën van gevallen kan aanwijzen waarbij het voederverbod niet van toepassing is;

overwegende dat

  • Organisaties die hulp bieden aan dieren in nood, zoals Stichting Feet and Feathers, hun goede werk niet kunnen voortzetten vanwege het voederverbod omdat zij zieke of gewonde dieren kunnen vangen met voedsel;
  • Dergelijke hulpacties voor vogels louter worden uitgevoerd met voedsel – zoals zaden – die specifiek bedoeld zijn voor de gewonde dieren en geen schade berokkenen aan de buitenruimte;

verzoekt het college

  • Activiteiten van organisaties die hulp bieden aan dieren in nood aan te merken als categorieën van gevallen waar het voederverbod niet van toepassing is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Ook voederverbod bij hertenkampen

Lees verder

Motie: De jeugdige participant omarmd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer