Motie: Ook voeder­verbod bij herten­kampen


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drieëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

constaterende dat

  • Er geregeld voedsel wordt gedumpt in hertenkampen, vanaf de openbare weg door of over het hekwerk heen;
  • Veel menselijk eten ongeschikt is voor herten en het voederen van deze dieren dezelfde eventuele overlast aantrekt als het achterlaten van voedsel in de openbare ruimte;

overwegende dat

  • Het college ons eerder te kennen heeft gegeven niet te willen overgaan tot een voederverbod bij hertenkampen, omdat een dergelijk verbod niet handhaafbaar is;
  • Het aankomend voederverbod in de openbare ruimte noopt tot herziening van het eerdere collegestandpunt, waarbij moet worden aangetekend dat handhaving van een verbod op het voederen van gehouden dieren op een hertenkamp hoogstwaarschijnlijk makkelijker is vanwege een beperkt aantal plekken waar deze te vinden zijn;

verzoekt het college

  • In de eerstvolgende wijziging van de Apv een verbod in te voeren op het voederen van dieren in hertenkampen vanaf de openbare weg;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Haringkar niet standplaatsvrij

Lees verder

Motie: Uitzondering op voederverbod voor hen die dieren in nood helpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer