MOTIE Fiets­sig­na­lering op Rotter­damse pleinen


12 mei 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Fietsplan Rotterdam 2016,

constaterende dat

  • Het vaak niet duidelijk is of er over pleinen (zoals het Raamplein, Plein 1953 of de Binnenrotte) mag worden gefietst;

overwegende dat

  • Pleinen vaak een logische verbinding vormen tussen gebieden in de stad;
  • Ondernemers hebben aangegeven blij te zijn met een verbeterde bereikbaarheid van hun winkels of kantoren;

voorts overwegende dat

  • Het faciliteren van fietsen op pleinen bijdraagt aan een verbeterde verkeersveiligheid;

verzoekt het college

  • Verbeterde signalering aan te brengen op Rotterdamse pleinen waar het gebruik van de fiets is toegestaan, wordt gedoogd, aan de orde van de dag is en/of waarvan zij denkt dat dit bijdraagt aan een verbeterde bereikbaarheid of verkeersveiligheid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Glasbrigade voor fietsverkeersaders in het weekeinde

Lees verder

MOTIE Uitbreiding pilot LED-verlichting fietspad Havenspoorpad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer