MOTIE Treurnis om keuze voor water­stof­per­oxide


6 april 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 april 2017, ter bespreking van de Aanpak blauwalg Kralingse Plas,

constaterende dat

  • De wethouder buitenruimte met waterstofperoxide heeft gekozen voor een omstreden oplossing voor blauwalg in de Kralingse Plas;
  • Bij de keuze voor waterstofperoxide als bestrijdingsmiddel de wethouder de schadelijke effecten van het gebruik heeft gebagatelliseerd;

overwegende dat

  • Meerdere experts en ook raadsleden de wethouder hebben gewezen op de mogelijke risico's van het gebruik van waterstofperoxide op de flora en fauna, maar dat dit geen invloed heeft gehad op de uiteindelijke keuze;

spreekt uit

  • De handelswijze van de wethouder en de raad te betreuren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer