MOTIE Geen water­stof­per­oxide in Rotterdam in de komende 25 jaar


6 april 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 april 2017, ter bespreking van de Aanpak blauwalg Kralingse Plas,

constaterende dat

  • Bestrijding van blauwalg in de Kralingse Plas met waterstofperoxide indirect tot gevolg heeft gehad dat de visstand met maar liefst 93% is verminderd;

overwegende dat

  • De schadelijke gevolgen van het gebruik van waterstofperoxide als bestrijdingsmiddel bij lange na niet opwegen tegen het vermeende positieve effect;

verzoekt het college

  • In ieder geval de komende 25 jaar in Rotterdamse wateren eventuele blauwalg niet te bestrijden met waterstofperoxide;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer