Motie: Tiny forests


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • ‘Tiny forests’ dichtbegroeide inheemse bosoppervlakken zijn ter grootte van een tennisbaan, te vestigen in een stedelijke omgeving;
  • Deze minibossen vaak worden ingezet voor natuureducatie en om kennismaking met inheemse natuur naar de mensen te brengen;

overwegende dat

  • Je het pas gaat begrijpen als je het ziet;
  • Nabijheid van inheemse natuur in de vorm van een tiny forest uitnodigt om meer te leren over biodiversiteit, wat bijdraagt aan bewustzijn over de noodzaak soortenrijkdom te behouden voor de stad;

verzoekt het college

  • Locaties te zoeken voor de aanleg van tiny forests;
  • De uitkomst van deze exercitie te delen met de gemeenteraad en tevens een voorstel te doen voor aanleg van één of meer tiny forests;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Natuurverordening

Lees verder

Motie: Voedsel, veiligheid, verbinding, verblijf .... en variatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer