Motie: Schouw terrassen met de wijkraden


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Horecakoers als onderdeel van het Uitvoeringsplan horeca,

constaterende dat

  • Voorwaarden van terrasexploitatie door horecaondernemers staan vermeld in de exploitatievergunning voor de inrichting;
  • Ondernemers worden gevraagd een terrastekening bij te voegen;

overwegende dat

  • Met name de omvang van de terrassen tot ongenoegen leidt bij inwoners van onze gemeente en bezoekers die zich in de openbare ruimte bevinden, vanwege verminderde bereikbaarheid en gebruik van de stoep;
  • Sommige horecaondernemers een te grote maatvoering van hun terras hanteren, wetende dat de gemeente vaak een oogje toeknijpt;
  • Doorgangen minder dan 1,80 meter tot ernstige problemen kunnen leiden voor inwoners en gebruikers van de openbare ruimte die afhankelijk zijn van scootmobiel, rolstoel of rollator;

voorts overwegende dat

  • Wijkraden de vraag- en klaagbaak van onze inwoners zijn;
  • Een schouw van de wijkraden op de omvang van het terras kan helpen in handhaven van de juiste maatvoering en tevens bijdraagt aan draagvlak onder bewoners;

verzoekt het college

  • Samen met de wijkraden een schouw te organiseren van alle terrassen die gebruikmaken van de openbare ruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Terrasmarkeringen op de stoep

Lees verder

Motie: Hou je aan je groene afspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer