Motie: Taak­stelling voor bomen­plant


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente thans geen taakstelling hanteert voor toevoeging van nieuwe bomen aan het eigen bomenbestand;

overwegende dat

  • De urgentie voor toevoeging van duizenden nieuwe bomen onverminderd hoog is, omdat het zorgt voor versterking van natuurwaarden, de wijken vergroent en hittestress tegengaat;

verzoekt het college

  • Jaarlijks ten minste vijfhonderd (500) bomen toe te voegen aan het gemeentelijk bomenbestand en over het behaalde resultaat te rapporteren in de bomenbalans;
  • In de aanplant van nieuwe bomen bij voorkeur rekening te houden in soort en boomgrootte, teneinde zoveel mogelijk versterking van natuurwaarden te realiseren;
  • Aanplant bij voorkeur zoveel mogelijk te realiseren in de meest versteende wijken van de stad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stop met het vergassen van duiven bij Rotterdam Centraal

Lees verder

Motie: Erken het risico van klimaatschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer