Motie: Stop met het vergassen van duiven bij Rotterdam Centraal


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam onderdeel is van de Integrale Beheerovereenkomst Eigenaren die met organisaties ProRail en Nederlandse Spoorwegen (NS) is gesloten inzake beheer van het gebied rondom treinstation Rotterdam Centraal;

overwegende dat

  • NS in het dagelijkse beheer van het stationsgebied duiven vangt met gebruik van kooien en er met regelmaat toe overgaat deze dieren met koolstofdioxide te vergassen;
  • Er dit jaar (peilmoment: juli 2022) al 25 duiven op deze wijze zijn gedood;

voorts overwegende dat

  • Duiven een intrinsieke waarde hebben en het doden van deze dieren daarmee in strijd is;
  • De twee duiventillen in de binnenstad van Rotterdam succesvol zijn in het tegengaan van vermeende overlast, zonder te hoeven overgaan tot het aanbrengen van dierenleed;

verzoekt het college

  • Bij ProRail en NS er op aan te dringen dat er geen duiven meer worden vergast in het gebied rondom Rotterdam Centraal;
  • Bij deze twee partijen de mogelijkheid tot plaatsing van een duiventil in het gebied bespreekbaar te maken, en de gemeenteraad te informeren over de uitkomst van het gesprek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Nieuwe bankjes van echt duurzaam materiaal

Lees verder

Motie: Taakstelling voor bomenplant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer