Motie: Sustai­nable Devel­opment Goals (SDG’s) op z’n Rotterdams


9 november 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 november 2023, ter bespreking het raadsvoorstel tot vaststellen van de tweede herziening van de begroting 2023 en de begroting 2024

constaterende dat

  • De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn er om van de wereld een betere plek te maken in 2030.
  • De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ook Rotterdam heeft de SDG’s omarmd en heeft zich aangesloten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten 4 Global Goals’.
  • In de begroting 2024 van de Gemeente Rotterdam zijn 11 SDG’s gekoppeld aan college targets en gemeentelijke programma’s.
  • De andere SDG’s, zijn: SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 6 (schoonwater en sanitair), SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SGD 10 (ongelijkheid verminderen) SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken)
  • Geen enkele doelstelling van alle 17 SDG’s heeft een specifieke plek in de begroting met afrekenbare doelen, anders dan een bijlage met opsomming en verwijzing naar enkele gemeentelijke programma’s

overwegende dat

  • Het college pas recht kan doen aan de VNG-campagne (waaronder zij haar handtekening heeft gezet), als de SDG’s concreet gekoppeld zijn aan de begroting met de daarbij horende programma’s en geraamde budgetten
  • Een dergelijke werkwijze goed is voor de reputatie van de gemeente als ‘geen woorden maar daden, ook voor het implementeren van SDG’s om van de wereld een betere plek te maken in 2030, om te beginnen in Rotterdam

verzoekt het college

  • De implementatie van SDG’s zoals afgesproken in de VNG-campagne uit te werken bij de volgende herziening van de begroting 2024
  • De raad te informeren over deze campagne en de inspanningen van de gemeente

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Gemeente doet mee met Open Hiring

Lees verder

Motie: Niemand verdient (aan) Dak-en Thuisloosheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer