Motie: Niemand verdient (aan) Dak-en Thuis­loosheid


9 november 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 9 november 2023, ter bespreking van het raadsvoorstel tot vaststellen van de tweede herziening van de begroting 2023 en de begroting 2024.

constaterende dat

  • Dak-en Thuisloosheid toeneemt in Rotterdam
  • Dit onder andere in stand wordt gehouden door het systeem wat nu gehandhaafd wordt
  • Dak- en Thuisloze mensen en dieren uitvallen of vast komen te zitten in een verdienmodel voor organisaties
  • Dit verdienmodel onwenselijk is en de doelstelling van het Nationaal Actieplan Dakloosheid onmogelijk maakt.
  • Dak- en thuisloosheid zorgt voor meer druk op ons zorgsysteem

overwegende dat

  • Een dak boven je hoofd een mensenrecht is
  • Nederland zich gecommitteerd heeft aan het verdrag van Lissabon en dus ook Rotterdam een verantwoordelijkheid hierin heeft.

verzoekt de gemeenteraad,

  • Zich uit te spreken voor de doelstelling van het Nationaal Actieplan Dakloosheid dat dakloosheid ook in Rotterdam in 2030 is teruggedrongen naar nihil.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Sustainable Development Goals (SDG’s) op z’n Rotterdams

Lees verder

Motie: Iconische dijk heeft cultuurhistorische waarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer