Motie: Gemeente doet mee met Open Hiring


9 november 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 november 2023, ter bespreking het raadsvoorstel tot vaststellen van de tweede herziening van de begroting 2023 en de begroting 2024,

constaterende dat

  • Het college zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen mee wil laten doen en uiteindelijk uit laten stromen naar duurzaam werk als een belangrijk collegetarget (doel 1);
  • Werkgevers essentiële partners zijn bij het realiseren van duurzame uitstroom en het ondersteunen om gezamenlijk de personeelstekorten te verminderen;
  • Er sprake is van een mismatch van personeelstekorten aan werkgeverskant en werkloosheid aan de kant van werkzoekenden;
  • Er nieuwe werving strategieën nodig zijn om zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk te helpen;

overwegende dat

  • Open Hiring een nieuwe veelbelovende wervingsroute is waarbij iedereen die wil werken, gewoon aan de slag kan gaan zonder cv of sollicitatiegesprek;
  • Open Hiring arbeidsdiscriminatie helpt tegen te gaan doordat een voorselectie op basis van documenten wordt vermeden en de mogelijkheid tot ‘bekend maakt bemind’ faciliteert;

verzoekt het college

  • Een voorbeeldrol te spelen door een deel van haar vacatures via Open Hiring ter beschikking te stellen;
  • Raad en publiek te rapporteren over de ervaringen met Open Hiring;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Dieren en mensen leven samen

Lees verder

Motie: Sustainable Development Goals (SDG’s) op z’n Rotterdams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer