Motie: Sturen op echt sociaal


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het woonbeleid in Rotterdam en het voorstel tot vaststelling van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Thuis in cijfers’,

constaterende dat

  • Sommige Rotterdamse woningbouwprojecten van private ontwikkelaars worden meegerekend als sociale voorraad, terwijl de huurprijzen voor deze woningen als gevolg van hoge servicekosten boven de liberalisatiegrens uitkomen;
  • De Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Thuis in Cijfers’ het college aanbeveelt te sturen op het aandeel aan servicekosten voor sociale huurwoningen, om ze ook écht sociaal te maken;

overwegende dat

  • Hoge servicekosten voor sociale huurwoningen kunnen leiden tot betaalbaarheidsproblemen bij de doelgroep, omdat de rekenhuur boven de huurtoeslaggrens komt te liggen en woonlasten toenemen;
  • De wetgever voldoende handvatten biedt over welke servicekosten voor welk bedrag subsidiabel zijn;
  • Betaalbaarheid van nieuwbouw in het sociale huursegment een evident publiek belang dient en om die reden met hand en tand dient te worden verdedigd;
  • De wethouder een evident belang heeft om te beschikken over betrouwbare cijfers;

verzoekt het college

  • Met private ontwikkelaars van sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten af te spreken dat de rekenhuur niet boven de liberalisatiegrens uitkomt;
  • Tevens af te spreken niet-subsidiabele servicekosten uit te sluiten als kostenpost voor toekomstige sociale huurders in dergelijke nieuwbouwprojecten;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Houd de polder in De Esch groen

Lees verder

Motie: Stadslandbouw blijft in het Schiekadeblok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer