Motie: Stads­landbouw blijft in het Schie­ka­deblok


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schiekadeblok,

constaterende dat

  • Ontwikkeling van de Schieblocktoren in de nabijheid van het Schieblock plaatsvindt;
  • Op het dak van Schieblock stadslandbouw wordt bedreven, waaronder huisvesting van meerdere bijenvolken aan de noordzijde van het gebouw

overwegende dat

  • Stadslandbouw in hartje stad van grote publieke waarde is, onder meer door toevoeging van biodiversiteit en het tegengaan van hittestress;
  • Ontwikkeling van de Schieblocktoren mogelijk consequenties heeft voor de stadslandbouw, waaronder verlies van oppervlak;

verzoekt het college

  • Compensatie te zoeken voor de stadslandbouw in het Schiekadeblok in het geval dat ontwikkeling van de Schieblocktoren leidt tot verlies aan oppervlak;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Sturen op echt sociaal

Lees verder

Amendement: Stadslandbouw mogelijk op panden Delftsestraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer