Motie: Sturen op accep­tabele woon­lasten


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Woonvisie,

constaterende dat

  • Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) betaalbaar wonen uitlegt als een situatie waarin niet meer dan een derde van het maandelijks netto inkomen aan woonlasten wordt besteed;

overwegende dat

  • Veel Rotterdamse huishoudens met middeninkomens te duur wonen;
  • Betaalbaar wonen voor deze huishoudens in het gedrang komt;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam regels kan opstellen om vraag naar woningen in het middensegment te behouden voor de doelgroep, bijvoorbeeld via het Actieplan Middenhuur dat doorwerkt in afspraken met ontwikkelaars;
  • Voorrang op basis van inkomen een verdedigbare maatregel is om woonlasten voor de Rotterdammers binnen de perken te houden;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe regels kunnen worden opgesteld die het aanbod van woningen in het middensegment behouden voor de inkomens die zich geen duurdere woningen kunnen veroorloven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Onafhankelijke huurdersondersteuning in het Sociaal Statuut

Lees verder

Amendement: Particulier sociaal niet meetellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer