Motie: Stop met toepassing Inte­rimwet Stad en Mili­eu­be­na­dering


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Koersnota geluid,

constaterende dat

  • Gemeenten de Interimwet Stad en Milieubenadering kunnen toepassen, om daarmee ontwikkelingen mogelijk te maken die worden blootgesteld aan hogere geluidswaarden dan die wettelijk mogelijk worden gemaakt door de Wet geluidhinder;
  • Voor toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering bouwkundige voorschriften moeten worden opgesteld om een aanvaardbaar inpandig woon- en leefklimaat te realiseren;

voorts constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam voornoemde wet thans toepast om woningbouw aan de zogenoemde Waterside in IJsselmonde mogelijk te maken, pal naast de Van Brienenoordbrug;

overwegende dat

  • Bewoners van woningen die met toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering mogelijk zijn gemaakt, worden opgezadeld met serieuze gezondheidsschade als gevolg van herrie in de onmiddellijke nabijheid van de woning;
  • Ingrijpende bouwkundige voorschriften soms kunnen betekenen dat kamers niet kunnen dienen als slaapvertrek of dat ramen niet open kunnen, ondanks noodzaak voor koeling of schone lucht;

van mening dat

  • We het de (toekomstige) Rotterdammers niet kunnen aandoen toestemming te geven een woning te bouwen in de herrie;

verzoekt het college

  • Te stoppen met toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Rotterdam klimaatneutraal in 2030

Lees verder

Motie: Proceskostenfonds bij nieuw meldpunt voor huurders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer