Amen­dement: Rotterdam klimaat­neu­traal in 2030


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drieëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

Besluit:

Het Herzien Ontwerpbesluit Klimaat Actieplan Rotterdam als volgt te wijzigen:

Navolgend deelbesluit:

  • “het Klimaat Actieplan Rotterdam als richtinggevend instrument voor de realisatie van de collegetarget (25 % CO2-reductie in 2025) en de Rotterdamse bijdrage aan de nationale doelstellingen voor 2030 (55% reductie) en 2050 (klimaatneutraal);”

Te wijzigen in:

  • “het Klimaat Actieplan Rotterdam als richtinggevend instrument om in 2030 klimaatneutraal te zijn;”

--

Toelichting:

Het klimaatbeleid is slap, ambitieloos. Het collegetarget wil een kwart minder CO2 in de stedelijke omgeving. Omdat de haven verantwoordelijk is voor 90% van de CO2-uitstoot in Rotterdam, betekent dit dat het actieplan tot doel heeft in vier jaar tijd de CO2-uitstoot met slechts 2,5% terug te dringen. We zijn op weg naar de klimaathel en het college doet er niets aan. Wij wel. Vandaar dit amendement. Met een klimaatneutraal Rotterdam in 2030 proberen we er alles aan te doen de opwarming te beperken tot anderhalve graag boven pre-industrieel niveau.


Status

Verworpen

Voor

Tegen