Motie: Nieuwe bankjes van echt duurzaam materiaal


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • In het coalitieakkoord Één stad wordt aangekondigd dat er in deze raadsperiode per jaar vijftig bankjes in de openbare ruimte worden toegevoegd;
  • In de Begroting 2023 budget is ingeruimd voor inkoop van de bankjes;

voorts constaterende dat

  • De gemeente als materiaal voor bankjes in de openbare ruimte cumaru inkoopt, een merknaam voor hout afkomstig van de shihuahuacoboom die in het Amazonegebied groeit;
  • Uit onderzoek blijkt dat deze boom er tot wel vijfhonderd jaar over doet om tot volledige wasdom te komen, een zeer traag groeiende boomsoort aldus;

overwegende dat

  • Inkoop van cumaru voor toepassingen in de Rotterdamse openbare ruimte leidt tot achteruitgang van de populatie aan shihuahuaco;
  • We als stad een verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van de groene long van planeet aarde, te weten de Amazone;

verzoekt het college

  • Te stoppen met de inkoop van cumaru als materiaal voor nieuwe bankjes;
  • Op zoek te gaan naar materiaal voor de nieuwe bankjes dat voldoet aan gezond populatiebeheer van boomsoorten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Hengelvrije Rottemeren

Lees verder

Motie: Stop met het vergassen van duiven bij Rotterdam Centraal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer