Motie: Stop met fossiele subsidies


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Klimaat Actieplan Rotterdam,

constaterende dat

  • De Nederlandse regering jaarlijks subsidies verstrekt aan de fossiele industrie ter waarde van €17,5 miljard euro (€17.500.000.000);
  • Driehonderd economen van verschillende academische instellingen eind november in een opinieartikel aangeven om wat voor subsidies het gaat, te weten: “belastingsubsidies, bijvoorbeeld om kortingen op de energiebelasting voor grootgebruikers (zoals TataSteel), vrijstellingen van accijnzen (op kerosine voor vliegtuigen, en op diesel en stookolie voor de binnenvaart) en belastingvrijstellingen voor elektriciteitsopwekking (voor bijvoorbeeld kolencentrales)”;

overwegende dat

  • Subsidies voor de fossiele industrie schadelijk zijn voor de planeet omdat ze klimaatdoelen tegenwerken, door bestaande vervuilende industrieën te faciliteren;
  • Fossiele subsidies tevens landen in de Rotterdamse haven, niet bijdragen aan de broodnodige transitie naar klimaatneutraliteit en daarom onze eigen klimaatdoelen tegenwerken;

verzoekt het college

  • Bij de regering aan te dringen fossiele subsidies naar €0 terug te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Alleen zekere maatregelen meetellen

Lees verder

Amendement: Rotterdam klimaatneutraal in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer