Motie: Stop de ratten­moord


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • De gemeente naast preventieve maatregelen voor het voorkomen van vermeende overlast veroorzaakt door ratten óók grijpt naar klemmen en in uiterste gevallen naar gif om ratten te doden;

overwegende dat

  • Ratten net als alle andere dieren een intrinsiek recht hebben om te leven;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het doden van ratten als wrede vorm van plaagdierbeheersing;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Snelweg en snackbar voor egels

Lees verder

Motie: Van signaleren naar acteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer