Motie: Stop de huur­over­een­komst strand­huisjes per 1 januari 2027


16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoek van Holland – Zuidwest,

constaterende dat

  • Er momenteel strandhuisjes staan opgesteld langs de Hoekse kust ter hoogte van , die worden geëxploiteerd op basis van een huurovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de huurder met een looptijd tot en met 31 december 2026;
  • De huurovereenkomst blijkens de voorwaarden mag worden beëindigd als de gemeente Rotterdam een andere invulling wenst te geven aan de grond waarop de strandhuisjes staan;

overwegende dat

  • De kust van iedereen is;
  • De strandhuisjes grenzen aan een kwetsbaar duingebied, onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen en deels aangemerkt als Natura 2000-gebied;

verzoekt het college

  • De huurovereenkomst tussen de gemeente en de huurder per 1 januari 2027 te beëindigen en de Hoekse kust ter hoogte van Zeekant 125 onbebouwd te laten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Buitenruimte prioriteit bij toetsing vergunning B/C-evenementen

Lees verder

Motie: Versterk de ecologische structuren in Hoek van Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer