Motie: Buiten­ruimte prio­riteit bij toetsing vergunning B/C-evene­menten


16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het verzoek om beraadslaging over grootschalige vervuiling door evenementen,

constaterende dat

  • Voorafgaand aan het desastreus verlopen Festival Kingsland Rotterdam het cluster Stadsbeheer een negatief advies heeft gegeven over de wereldrecordpoging confettischieten van de festivalorganisatoren;

overwegende dat

  • Stadsbeheer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de buitenruimte en daarom veel beter dan Directie Veilig kan inschatten wat het effect van evenementen is op de buitenruimte;

verzoekt het college

  • Voor vergunningaanvragen voor B/C-evenementen in de buitenruimte advies in te winnen bij Stadsbeheer;
  • Die elementen uit de vergunning voor B/C-evenementen te schrappen waarover Stadsbeheer een negatief advies afgeeft;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ban op confetti tijdens evenementen in de buitenruimte

Lees verder

Motie: Stop de huurovereenkomst strandhuisjes per 1 januari 2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer