Motie: Statiegeld op alle petflessen


11 januari 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 januari 2018, ter bespreking van het voorstel van het presidium inzake de conclusies en aanbevelingen over het Rekenkamerrapport 'Scheiding van waarde: onderzoek naar de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid',

constaterende dat

  • De Tweede Kamer zich binnenkort buigt over het invoeren van statiegeld op kleine petflessen;
  • De pas opgerichte Statiegeldalliantie tot doel heeft voornoemde verpakkingsvorm te onderwerpen aan statiegeld;

overwegende dat

  • Het onderwerpen van voornoemde verpakkingen aan statiegeld ertoe leidt dat er minder zwerfafval ontstaat, wat de facto leidt tot minder intensief onderhoud van de buitenruimte;
  • Aansluiting bij de Statiegeldalliantie niks kost;

verzoekt het college

  • De gemeente Rotterdam te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie die zich inzet voor het heffen van statiegeld op alle petflessen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Per kilo afrekenen

Lees verder

Motie: MER met De Kuip als volwaardig alternatief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer