Motie: Statiegeld op blikjes


11 januari 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 januari 2018, ter bespreking van het voorstel van het presidium inzake de conclusies en aanbevelingen over het Rekenkamerrapport 'Scheiding van waarde: onderzoek naar de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid',

constaterende dat

  • De Tweede Kamer zich binnenkort buigt over het invoeren van statiegeld op blikjes;
  • De pas opgerichte Statiegeldalliantie tot doel heeft voornoemde verpakkingsvorm te onderwerpen aan statiegeld;

overwegende dat

  • Het onderwerpen van voornoemde verpakkingen aan statiegeld ertoe leidt dat er minder zwerfafval ontstaat, wat de facto leidt tot minder intensief onderhoud van de buitenruimte;
  • Aansluiting bij de Statiegeldalliantie niks kost;

verzoekt het college

  • De gemeente Rotterdam te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie die zich inzet voor het heffen van statiegeld op blikjes;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer