MOTIE Onderzoek naar mini­mum­bedrag func­ti­o­neren eenmans­fracties


14 december 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 december 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Verordening fractieondersteuning,

constaterende dat

  • De vergoeding voor fractieondersteuning bestaat uit een vast deel en een variabel deel;

overwegende dat

  • Het toegewezen vaste deel van de vergoeding per fractie onderheving is aan het aantal fracties waaruit de Raad bestaat;
  • Vooral kleine fracties dit direct voelen in hun financiĆ«le huishouding, omdat het vaste deel verhoudingsgewijs groot is;

verzoekt de raadsgriffier

  • Onderzoek te doen naar een minimumbedrag voor het goed kunnen functioneren van eenmansfracties;
  • De uitkomsten van het onderzoek te verankeren in een herziening van de dan onderhavige Verordening fractieondersteuning, indien zij daar aanleiding toe geven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer