Motie: Stads­mu­seale functie in programma van eisen Centrale Bibli­o­theek


26 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het voornemen tot vernieuwing Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110),

constaterende dat

  • De Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat grondig zal worden gerenoveerd;
  • Na vaststelling van het voorlopig ontwerp (VO) van de gerenoveerde bibliotheek zal worden bezien of een stadsmuseale functie aan het gebouw kan worden toegevoegd;
  • In de komende jaren een kwartiermaker wordt aangesteld die als opdracht heeft om de toekomst van een stadsmuseum in Rotterdam vorm te geven;

overwegende dat

  • Het Timmerhuis als zeer ongeschikte locatie voor Museum Rotterdam (thans het stadsmuseum) ons aan het denken moet zetten over het inpassen van een stadsmuseale functie in een gebouw dat daarvoor niet bedoeld is;
  • Een verkenning van de mogelijkheden voor een stadsmuseale functie in een gerenoveerde bibliotheek nĂ¡ oplevering van het VO een geval is van het paard achter de wagen spannen, omdat er in het ontwerp al reeds is voorgesorteerd op de mogelijkheden die het gebouw kan bieden;
  • Een kwartiermaker beperkte slagkracht heeft als een stadsmuseale functie niet al voorafgaand wordt ingetekend in het VO van de Centrale Bibliotheek;

verzoekt het college

  • Een stadsmuseale functie toe te voegen aan het programma van eisen voor de renovatie van de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen