Amen­dement: Stads­landbouw mogelijk op panden Delftse­straat


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schiekadeblok,

Besluit:

I

  • Aan artikelen 6.1 en 7.1 een nieuw sub toevoegen, luidende: stadslandbouw op het dak.
  • Tekstpassages in de toelichting in paragrafen 4.2.3 en 4.2.4 aanvullen zodat wordt vermeld dat daken mogen worden gebruikt voor stadslandbouw.

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Met dit amendement bieden wij eventuele verplaatsing van stadslandbouw van het Schieblock naar elders in het Schiekadeblok – meer rechtszekerheid door de planologische mogelijkheid te benadrukken. Dit amendement is gekoppeld aan de motie ‘Stadslandbouw blijft in het Schiekadeblok’, waarin we het college verzoeken compensatie van eventueel verloren oppervlak voor stadslandbouw op het Schieblock te compenseren elders in het plangebied.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stadslandbouw blijft in het Schiekadeblok

Lees verder

Amendement: Het Schieblock blijft in originele staat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer