Motie: Spelen met publiek geld is afkeu­rens­waardig


16 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Jaarstukken 2021,

Gehoord de beraadslaging, nemende in overweging dat,

Wethouder Van Gils doelbewust in juni 2019 de achtergestelde lening aan Stadion Feijenoord N.V. van €7.941.154 heeft omgezet naar een aandeel, met als doel de balans van deze onderneming op te poetsen en externe partijen te verleiden tot het doen van een financiële bijdrage. Hierdoor is onze positie ernstig verzwakt en de wethouder heeft een enorm risico genomen door eigen vermogen te verschaffen aan een onderneming die zich heeft gestort in een zeer onzeker project, te weten een nieuw voetbalstadion. De kaderstellende afspraak in de Position Paper van mei 2017 was dat de zogenoemde leningconversie zou plaatsvinden rond of na financial close, dus bij het definitief doorgaan van het stadionproject binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City;

verzoekt de gemeenteraad uit te spreken dat,

Wethouder Van Gils gespeeld heeft met publiek geld buiten de kaders om die de Raad heeft gesteld en dit handelen af te keuren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Rotterdam stad van mededogen

Lees verder

Motie: We roepen de biodiversiteitscrisis uit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer