Motie: Sociaal blijft sociaal


28 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Feyenoord City,

constaterende dat

  • Er sociale huurwoningen worden voorzien in het plangebied van Feyenoord City;

overwegende dat

  • Het college niet heeft kunnen garanderen dat de sociale huurwoningen in het plangebied van Feyenoord City ook onderdeel blijven van de sociale voorraad nadat de eerste bewoner is vertrokken;

verzoekt het college

  • In de afspraken met de toekomstige eigenaar van de sociale huurwoningen te borgen dat deze woningen onderdeel blijven van de sociale voorraad nadat de eerste bewoner is vertrokken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Aandeel sociale huurwoningen houdt gelijke tred

Lees verder

Motie: Minimaal 450 van de 3.700 zijn sociaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer