Motie: Sociaal blijft sociaal


28 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Feyenoord City,

constaterende dat

  • Er sociale huurwoningen worden voorzien in het plangebied van Feyenoord City;

overwegende dat

  • Het college niet heeft kunnen garanderen dat de sociale huurwoningen in het plangebied van Feyenoord City ook onderdeel blijven van de sociale voorraad nadat de eerste bewoner is vertrokken;

verzoekt het college

  • In de afspraken met de toekomstige eigenaar van de sociale huurwoningen te borgen dat deze woningen onderdeel blijven van de sociale voorraad nadat de eerste bewoner is vertrokken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen