Motie: Minimaal 450 van de 3.700 zijn sociaal


28 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Feyenoord City,

constaterende dat

  • Er in het plangebied van Feyenoord City 450 sociale huurwoningen worden voorzien, op een totaal van 3.700;

overwegende dat

  • Het Masterplan Feyenoord City uitgaat van ambitie, maar geen juridische strekking heeft;

verzoekt het college

  • Ervoor te zorgen dat minimaal 450 van de thans beoogde 3.700 woningen in het plangebied van Feyenoord City ook daadwerkelijk onderdeel zijn van de sociale voorraad, of eenzelfde ratio (13 procent) bij realisering van een minder groot aantal woningen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Sociaal blijft sociaal

Lees verder

Motie: Help de meeuwen door de haven te helpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer