Motie: Aandeel sociale huur­wo­ningen houdt gelijke tred


28 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Feyenoord City,

constaterende dat

  • Er in het Masterplan Feyenoord City wordt uitgegaan van de bouw van maximaal 3.700 woningen, waarvan 13 procent sociale huurwoningen betreft;
  • Ten aanzien van eerdere ramingen voor wat betreft woningbouw, het aandeel sociale huurwoningen voor additioneel toegevoegde woningen 24 procent betreft;

overwegende dat

  • Het college inzet op minimaal 20 procent sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma;

verzoekt het college

  • Ervoor te zorgen dat bij additioneel toegevoegde woningen bovenop het aantal dat wordt genoemd in het Masterplan Feyenoord City, ten minste 20 procent aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement: In Rotterdam leven ook dieren

Lees verder

Motie: Sociaal blijft sociaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer