MOTIE Snorfiets naar de rijbaan


20 april 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 april 2017, ter bespreking van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016-2030,

constaterende dat

  • het ministerie van Infrastructuur & Milieu gemeenten de mogelijkheid geeft snorfietsen te verplaatsen naar de rijbaan, met daarbij de verplichting tot het dragen van een helm;
  • De gemeente Amsterdam momenteel een plan uitwerkt om snorfietsen in bepaalde delen van de stad te verplaatsen naar de rijbaan, mede uit oogpunt van de verkeersveiligheid;

overwegende dat

  • Het verplaatsen van snorfietsen van fietspad naar rijbaan ervoor zorgt dat fietsers minder schadelijke gassen inademen;

verzoekt het college

  • Te inventariseren in welke delen van de stad de snorfiets kan worden verplaatst naar de rijbaan;
  • De Raad vóór het zomerreces een notitie te doen toekomen over de uitkomst van deze inventarisatie en de vervolgstappen voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer