MOTIE Nieuwe oever­ver­bin­dingen niet voor vervuilend verkeer


20 april 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 april 2017, ter bespreking van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016-2030,

constaterende dat

  • In het Stedelijk Verkeersplan wordt ingezet op nieuwe oeverbindingen tussen Noord en Zuid die het autoverkeer zullen faciliteren;

overwegende dat

  • Nieuwe verbindingen voor de auto leiden tot extra luchtverontreiniging en uitstoot van koolstofdioxide;

van mening dat

  • De gemeente het openbaar vervoer en langzaam verkeer moet faciliteren, in plaats van vervuilend verkeer;

verzoekt het college

  • In het uitvoeringsprogramma van het Stedelijke Verkeersplan Rotterdam 2016-2030 eventuele nieuwe oeverbindingen tussen Noord en Zuid uit te werken voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en niet voor vervuilend verkeer;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer