Amen­dement: 'Outstanding' voor gebied en stadion


11 mei 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2017, ter bespreking van het voorstel met betrekking tot de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City,

besluit:

besluit de ‘Gemeentelijke position paper Feyenoord City’ als volgt te wijzigen:

1. De passage op pagina 29, 2e kolom:

'Voor de gebiedsontwikkeling is de minimumeis Breaam Very Good, maar wordt gestreefd naar een hoger niveau. Het uiteindelijke niveau wordt beargumenteerd vastgesteld op een nader af te spreken moment. Voor het stadion is de minimumeis Outstanding.'

2. Te wijzigen in:

'Voor de gebiedsontwikkeling is de minimumeis Breaam Excellent, maar wordt gestreefd naar het niveau Outstanding. Het nieuw te bouwen stadion heeft als minimumeis Breeam Outstanding. Het uiteindelijke niveau van zowel wordt beargumenteerd vastgesteld op een nader af te spreken moment.'

_______________________________________________________________________

Toelichting:

We vinden de duurzaamheidsambities te laag. De lat moet hoger. Wij vinden dat het nieuwe voetbalstadion een duurzaamheidsicoon voor stad en land moet worden, een toonbeeld van het nieuwe bouwen. De gemeente Rotterdam mag als investeerder van het nieuwe voetbalstadion en de gebiedsontwikkeling harde eisen stellen ten aanzien van de duurzaamheidsambities van Feyenoord City;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Snorfiets naar de rijbaan

Lees verder

Motie: Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer