MOTIE Singels niet meer single


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • De herstructurering van het Proveniersplein ertoe heeft geleid dat Provenierssingel en Spoorsingel nu met elkaar verbonden zijn;

overwegende dat

  • Het verbinden van singels in de stad goed is voor de waterkwaliteit en de bewegingsvrijheid van watervogels en vissen vergroot;
  • Een dergelijke verbinding een mooie verfraaiing van het straatbeeld is;

verzoekt het college

  • In kaart te brengen welke toekomstige herstructureringsopgaven kunnen worden gecombineerd met het verbinden van singels of andere wateroppervlakten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer