MOTIE Controleer de MER van RTHA op fouten


14 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Recent is gebleken dat er rekenfouten zijn gemaakt in de effectbeoordeling van luchthavens in Nederland, waaronder Lelystad Airport, Schiphol en Maastricht Aachen Airport;
  • Er ten bate van een mogelijk nieuw Luchtvaartbesluit voor Rotterdam The Hague Airport een milieueffectrapportage (MER) is opgesteld;

overwegende dat

  • Een MER een belangrijk afwegingskader is in de democratische besluitvorming en dat onjuiste aannames de legitimiteit van beslissingen ondermijnen;
  • Omwonenden van RTHA recht hebben op juiste wetenschappelijke informatie over de gezondheidseffecten van de luchthaven;

verzoekt het college

  • De Staatssecretaris van Verkeer & Milieu, het bevoegd gezag in dezen, te vragen de MER voor het luchtvaartbesluit voor RTHA kritisch tegen het licht te houden en te controleren op fouten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer